Klachten

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Soms gaat het niet zoals bedoeld en heeft u een klacht. Dit willen wij graag weten, omdat wij van uw ervaring leren. Wij overleggen dit in het team.

Bespreek dit bij voorkeur eerst met desbetreffende zorgverlener.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van HKN Huisartsen ook verdere contactgegevens van de klachtenfunctionaris staan daar.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie van DOKH. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie leest u in de patiëntenfolder.