Inventarisatie van inwoners in stad Schagen zonder huisarts.

I.v.m. de beoogde uitbreiding van het aantal huisartsen in Schagen vindt er een inventarisatie plaats van het aantal patiënten in de stad Schagen dat een huisarts zoekt.
Daarbij gaat het om patiënten die nieuw in Schagen komen wonen èn om patiënten die al in Schagen wonen maar nog een huisarts buiten de stad Schagen hebben.

Het doel is enerzijds om een beeld te krijgen van het aantal huisarts zoekende patiënten om de uitbreiding te onderbouwen en anderzijds om een bestand op te bouwen die de startende huisarts voor zijn of haar praktijk kan gaan benaderen.
Het is geen wachtlijst voor de huidige huisartsenpraktijken.

Via deze link kunt u het vragenformulier invullen.