Triage door de assistente

Triage door de assistente: de juiste zorg op het juiste moment

Met behulp van triage kan bereikt worden dat een patiënt de juiste zorg krijgt op het juiste moment: bij spoed snel een plekje of spoedvisite; en bij de juiste hulpverlener: assistente, huisarts of praktijkondersteuner. De assistente verheldert de hulpvraag.

Het doel is om de praktijk efficiënt te laten functioneren, de kwaliteit van de zorg te behouden en daarbij, ondanks de toenemende drukte, de wachttijden tot een minimum te beperken.

Als u contact opneemt voor een afspraak zal de assistente vragen naar de reden waarom u belt.

Het gaat er niet om dat de assistente de diagnose gaat stellen. Zij moet alleen een paar dingen weten om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. Zodra de assistente weet wat voor u de beste afspraak is, zal zij u een voorstel doen. Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • de assistente geeft u zelf een advies. Dit advies wordt altijd achteraf door de huisarts gezien en/of nabesproken;
  • zij vraagt u om later terug te bellen en legt uw vraag in de tussentijd voor aan de huisarts;
  • zij maakt een afspraak voor een consult bij de huisarts;
  • zij maakt een afspraak voor een consult bij de assistente;
  • zij maakt een afspraak voor een consult bij de praktijkondersteuner;
  • zij maakt een afspraak voor een visite;
  • een andere actie.

Als de afspraak medisch gezien geen urgent karakter heeft, zal de assistente u soms het voorstel doen later in de week te komen, of als het erg druk is, een week later. Bij medisch urgente klachten kunt u altijd op dezelfde dag terecht. Als u meerdere dingen wilt bespreken zal de assistente indien dit mogelijk is een dubbele afspraak voor u maken.
Deze manier van werken verlangt van de doktersassistente dat zij uw hulpvraag en/of klacht kan beoordelen. Dit gebeurt op basis van zorgvuldig opgestelde protocollen en afspraken. Onze assistentes hebben hiervoor de noodzakelijke aanvullende cursussen gevolgd.
De assistentes hebben, net als de huisartsen, geheimhoudingsplicht en zijn gebonden aan het beroepsgeheim.

Meer praktijkberichten