Uitkomst tevredenheidsonderzoek 2020

Patiënt tevredenheid onderzoek 2020

Eind 2020 hebben wij  een onderzoek gehouden om te vervolgen of patiënten in onze praktijk nog tevreden zijn met de zorg die wij leveren.

Overall komt hier een goede score uit. Wel is 2020 door de Covid-epidemie een jaar geweest waarin alles anders ging dan normaal. Hierdoor hebben wij een deel van de praktijkvoering moeten aanpassen.  Zo is de Medgemak functie, waarmee de patiënt zelf afspraken kan maken via de app en website, helaas tijdelijk uitgezet om overzicht te houden op de zorgvragen.

Ondanks extra menskracht aan de telefoon op spitstijden konden we niet voorkomen dat er op sommige dagen lange wachttijden ontstonden. De telefoon werd extra belast door hulpvragen rondom Corona.  Toch laat het onderzoek een licht positiever oordeel zien m.b.t. de telefonische bereikbaarheid. Wij zijn blij met het begrip van onze patiënten en blijven mogelijkheden zoeken voor verbetering.

Verder uit het onderzoek komt naar voren dat er genoeg mogelijkheden zijn om afspraken te maken bij de arts en dat iedereen ons bij spoed snel weet te bereiken. Helaas wordt de uitloop van het spreekuur nog wel geregeld als vervelend ervaren en proberen we daar door wat kleine aanpassingen in de spreekuurtijden nog meer rekening mee te houden.

Onze website en Medgemak app worden door 50% van de patiënten naar tevredenheid gebruikt. We streven naar een toename van dit gebruik zodat er  minder druk komt op de telefoonlijnen. Zodra het weer goed mogelijk is zullen we deze functie weer openstellen.

Onze praktijk krijgt als eindcijfer een dikke 8 van de patiënten waar we heel blij mee zijn. Toch blijven we niet stilzitten en kunt u ons altijd aanspreken bij klachten, tips  of ideeën die onze praktijk nog beter laten functioneren.

Meer praktijkberichten