Afspraak maken

Spreekuur

Voor een afspraak bij uw huisarts wordt in principe 10 minuten gereserveerd. Dit is bedoeld voor één klacht en één persoon. Komt u met meer personen tegelijk, of heeft u meer dan één klacht of vraag, maakt u dan een dubbele afspraak.

Om het spreekuur goed te kunnen regelen vraagt de assistente naar de reden van uw komst. De assistente kan ook zelfstandig adviezen geven. Deze adviezen worden vastgelegd in uw dossier en gedeclareerd volgens de richtlijnen van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).De assistente is, net als de huisarts, verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld Corona, is er een mogelijkheid tot beeldbellen.

U kunt op drie manieren een afspraak bij ons maken.

Telefonisch
Voor het maken van een afspraak kunt u de praktijk bellen op werkdagen tussen 8.30 – 10.30 uur en van 11.00 – 12.00 uur. De telefoon wordt veel gebruikt en kan wel eens bezet zijn. Wij vragen uw begrip hiervoor. U helpt de assistente door de gesprekken kort te houden.

Online
U kunt ook online een afspraak maken via ons patiëntenportaal. Klik hier om in te loggen.

Balie
Van 8.30 – 10.30 uur en van 11.00 – 12.00 uur

Link website: Moet ik naar de dokter?

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen. Huisbezoeken kunt u aanvragen tot 11.30 uur.