Praktijkondersteuners

Praktijkondersteuners Somatiek

De praktijkondersteuners houden zelfstandig spreekuur en verrichten door de huisarts gedelegeerde taken.
U kunt bij de praktijkondersteuners terecht voor:

  • diabetescontrole
  • bloeddrukcontrole
  • inhalatie-instructie en longfunctiemeting bij astma/COPD
  • het maken van uitstrijkjes
  • het afnemen van geheugentesten

Praktijkondersteuners GGZ

In onze huisartsenpraktijk kunt u ook terecht voor ondersteuning bij psychische en/of sociale problemen. Uw huisarts verwijst u dan naar de praktijkondersteuner GGZ, die in de praktijk spreekuur heeft.
In onze praktijk werken drie praktijkondersteuners GGZ.

Ten behoeve van de psychische en sociale zorgverlening neemt de praktijk deel aan de ketenorganisatie Vicino NHN.
In deze keten wordt samengewerkt tussen huisartsen(praktijken), mensen uit de algemene GGZ, kinder- en jeugdpsychiatrie, verslavingszorg, eerstelijnspsychologische zorg en maatschappelijk werk. Door deze samenwerking kunnen mensen met klachten op verschillende terreinen worden geholpen. De behandeling vindt plaats in de huisartsenpraktijk en wordt volledig vergoed door uw zorgverzekeraar. Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.vicinonhn.nl.