Waarneming

Bij afwezigheid van uw eigen arts nemen, voor spoedeisende zaken, de andere artsen waar.

In het weekend en ’s avonds kunt voor spoedgevallen de huisartsenpost bellen, tel. 22 40 40. Zie verder onder het kopje Huisartsenpost.